top of page

Als er geen weg is, baan hem dan zelf!

  • Facebook
  • YouTube

“De Route is onderdeel van de geniale pedagogie van scouting.
Ze is gericht om van jonge kerels standvastige mannen te maken.

Ze leidt hen van de aspirantenstam, via de dienst en het leiderschap tot de route, de weg van het leven.”
 

De Route - in het nederlands officieel de voortrekkerij genoemd - is de scoutstak en pedagogie die volgt na de gekende verkennerspedagogie (12-17j). Ze voorziet een concrete weg van scouting voor de jongens vanaf 17  jaar tot en met wanneer ze de vereniging als jongvolwassen (+- 25 j) verlaten. Het leiderschap is een onderdeel van de routepedagogie. En zelf wanneer we dan uit de voortrekkerij vertrekken, blijven we voortrekker. Voortrekkers kunnen zeggen “eens scout, altijd scout”. Voortrekkers nemen het voortrekkersengagement, dit is het scouting engagement voor het leven. 

 

Dat alles gebeurt in een geest van route. Als in het beleven van broederschap, eenvoud, leven in de natuur, het wandelen als een pelgrimstocht naar Santiago, het beleven van ware vreugde het beleven dienstbaarheid. De route transformeert ons tot we beginnen te LEVEN! Daarna helpt ze ons dit te onderhouden.
 

Is de route nieuw voor jou? Ben je leider en begrijp je niet of je nu voortrekker bent of niet? Ben je voortrekker en leer je er graag wat meer over?

Laten we samen even ontdekken wat deze rijkdom van de route ons aanbiedt!

De weg scouting: Van welp tot voortrekker.

In de horde leren we als welp met anderen te spelen, en tijd te maken voor de goede daad.
In de troep leren we als verkenner samen te werken en onszelf ten dienste te stellen van anderen. 

In de voortrekkerij leren we als voortrekker onze eigen weg door het leven te banen, engagementen op te nemen en te leven in dienstbaarheid. We leren keuzes te maken, kritische te redeneren en worden gevormd om standvastige mannen te worden: een man die zichzelf en zijn talenten kent en heeft ontwikkeld, die zijn leven wil spenderen in teken van de scoutswet, van een krachtig ideaal, van naastenliefde.
 

Dat is een krachtige boodschap! Hoe slaagt de Route erin?

De Route ontvangt jongens van 17 jaar na de verkenners in de aspiranten stam.
Daar beleeft de aspirant voortrekker met zijn leeftijdsgenoten twee jaar lang de tijd van zijn leven! Door middel van avontuur en het beleven van de route ontdekt hij de waarden van broederschap, vriendschap, begeleiding en dienstbaarheid, en leert hij zijn leven toe te wijden tot iets groter dan zichzelf. De stam kan pas werken als elke voortrekker hem hiervoor engageert. In het eerste jaar neemt hij hiervoor het engagement van de aspirant voortrekker, hij neemt zijn EP-engagement.

Na twee jaar als aspirant-voortrekker in de aspiranten stam maakt hij na de legendarische zwerftocht de keuze om zich drie jaar in te zetten voor een dienst. Dit is niet zomaar een stap, het is de belangrijkste stap voor de weg van de aspirant-voortrekker. Dit doet hij door het behulp van een engagement, het RP-engagement. Hij maakt die keuze na grondig overleg met zijn leiders en begeleiders, door enkele stages, door er goed over na te denken en vervolgens de keuze te maken. Velen kiezen voor het leiderschap binnen de beweging, maar ook elders kunnen we een dienst doen waar we leren om te dienen en zo onszelf te vormen en zo onze talenten te ontwikkelen. Waarom drie jaar? Door ons drie jaar te engageren krijgen we de kans om bij te leren, verantwoordelijkheid op te nemen, de kracht van de dienst te ontdekken en leren we ons te engageren. “Weet dat men op jouw woord een stad moet kunnen bouwen”.
 

Deze drie jaar dienst fungeren als het ware als een “stage” of “school” van het leven.
Na deze drie jaar met begeleiding door een route-peter en geestelijk leidsman heeft de voortrekker begrepen wat het is om zich te engageren en dienstbaar op te stellen.

Dan verlaat hij het traject van vorming want hij is dan klaar om zijn eigen weg te banen door het leven, in de maatschappij, hoe die er ook uitziet! Hij neemt zijn vertrek “départ” of “rovertrek” door middel van het RS-engagement.  Hij engageert zich om deze geest van scouting die hij heeft aangeleerd voor de rest van zich leven mee te dragen en uit te dragen. Hij engageert zich zijn volledige leven te leven in teken van dienstbaarheid. Hij heeft zich ontwikkeld op alle vijf de scoutsdoelen: zin voor karaktervorming, zin voor concrete, zin voor hygiëne, zin voor dienstbaarheid en zin voor God. Het RS-engagement is er voor jonge voortrekkers, maar het is het engagement waarin we oud zullen worden! Het is het laatste engagement dat de geniale scoutingpedagogie ons aanbiedt, het is eind van onze vorming waarin we ontvangen… het is het begin van leven waarin we onszelf onvoorwaardelijk geven.


Route is meer dan een pedagogie voor aspiranten.
Route is meer dan wat bezinning of begeleiding.
Het is een concreet traject om van een jongen, een volwassen man te maken.
Het is een geniaal cadeau dat ons is gegeven. Het brengt ons tot de “roots” van ons bestaan.

 

Route is een stijl.
Route is een waaier van hulpmiddelen.

Route is een school van het leven.
Route is een geest van leven… en wanneer je die echt hebt geproefd, wil je ze niet meer loslaten.


Wil je meer weten over de pedagogie van de route?
Ga naar de pagina “pedagogie” voor meer artikels en teksten over de geniale pedagogie van de route.

Wil je graag voortrekker worden? Wil je route beleven als leider of ancien?
* vanaf 17: neem contact op met de aspirantenstam via je groepsleider of met de nationale ploeg route enr@europascouts.be

* vanaf 20j: Kan je een dienst opnemen maar is een stam van voortrekkers belangrijk om je hierin te ondersteunen.  Neem contact op met leiders van de route of met de nationale ploeg route. enr@europascouts.be

* Ben je reeds leider: neemt contact op met leiders zie zich engageren in de route of neem contact op met de nationale ploeg route als je graag meer wil leren over hoe je de route kan beleven als leider. enr@europascouts.be

* Ben je ancien, heb je de route gemist en denk je dat het te laat is eraan te starten?
Nooit te laat. Er bestaan stammen voor anciens. Neem contact op met leiders van de route of de nationale ploeg route enr@europascouts.be

Reinoud de Brant, RS

Nationale Commissaris Voortrekkers

bottom of page