top of page

De belofte

Op mijn eer, met de genade van God,
Ik beloof God, de Kerk, de Koning, mijn vaderland en Europa naar mijn beste vermogen te dienen,
om mijn naaste in alle omstandigheden te helpen,
de scoutswet (gidsenwet) na te leven.

De principes

 • De taak van de scout / gids begint thuis.

 • Trouw aan zijn vaderland, is de scout / guide voorstander van een verenigd en broederlijk Europa.

 • Als zoon / dochter van het christendom, is de verkenner / gids is trots op zijn / haar geloof: hij / zij werkt mee om Christus' Rijk te vestigen in zijn/haar leven en in de wereld rondom hem/haar.

De scoutswet

 1. De scout heeft als erepunt het vertrouwen te verdienen.

 2. De scout is trouw aan zijn land, ouders, leiders en ondergeschikten.

 3. De scout dient en helpt zijn evennaaste.

 4. De scout is een vriend van allen en een broeder van iedere andere scout.

 5. De scout is hoffelijk en ridderlijk.

 6. De scout ziet in de natuur het werk van God: hij houdt van planten en dieren.

 7. De scout gehoorzaamt zonder tegenspreken en laat niets half gedaan.

 8. De scout beheerst zich: hij glimlacht en zingt bij alle moeilijkheden.

 9. De scout is spaarzaam en draagt zorg voor andermans goed.

 10. De scout is zuiver in gedachten, woorden en daden.

De gidsenwet

 1. De Gids heeft als erepunt het vertrouwen te verdienen.

 2. De Gids is trouw aan haar land, haar ouders, haar leiders en haar ondergeschikten.

 3. De Gids dient en help haar evennaaste.

 4. De gids is een vriendin van allen en een zuster van elke andere gids.

 5. De gids is beleefd en genereus.

 6. De Gids ziet in de natuur het werk van God: ze houdt van planten en dieren.

 7. De Gids gehoorzaamt zonder tegenspreken en laat niets half gedaan.

 8. De Gids beheerst zich: ze glimlacht en zingt bij alle moeilijkheden.

 9. De Gids is zuinig en zorgt voor andermans goed.

 10. De Gids is zuiver in haar gedachten, woorden en daden.

bottom of page