Wie mag deelnemen ?

Mogen alle kinderen aan de vergaderingen / kampen deelnemen ?

Zelfs voor een kind met chronische of langdurige ziekte ?

In het algemeen spreken we over risicogroepen. Wie zijn die personen ?

Mag een bevestigde Covid-19 meedoen aan de activiteiten ? Of een kind die juist ziek is geweest ?

Mijn kind heeft symptomen die verband houden met Covid-19 maar is (nog) niet getest, mag hij naar de activiteit komen ?

Wachten op de uitslag van de Covid-test (voor uzelf of een samenwonende) ?

En wanneer er iemand Covid-19 heeft die samen met het kind woont ? Mag die deelnemen aan de activiteiten ?

Mag men een (niet-ingeschreven) ‘gast’ meebrengen om deel te nemen aan een vergadering of een kamp ? 

Terugkomst uit het buitenland

Grensbewoners

Moeten de kinderen iets speciaals meebrengen ?

Verantwoordelijke contactpersoon "Corona"

covid@europascouts.be

uts.be